Prosimy Wrzucać do Toalety Wyłącznie Papier Toaletowy. Only Flush Toilet Paper.